Ograjšek - kemijska čistionica

Kontakt

Adresa:

kemijska čistionica "OGRAJŠEK"
Ilica 33/dvorište
10000 ZAGREB

Telefon:

Fiksni / fax: 01 / 4833-345
Mobilni: 091 / 2546-205

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak: 8 - 19h, subota: 9 - 13h

Internet:

E-mail: info@ograjsek.hr
Web:
www.ograjsek.hr

Kako nas pronaći?